Έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • ρεκτιφιέ επίπεδων επιφανειών έως 4100mm – απόλυτη ευθυγράμμιση και ακρίβεια στις τελικές διαστάσεις των επίπεδων μαχαιριών, ψαλιδιού κ.α.

  • τρόχιση τοξοειδών κοπτικών, κυκλικών μαχαιριών κ.α. ποικίλων διαστάσεων

  • τρόχιση κυλινδρικών κοπτικών καθώς και κυλίνδρων σε διάφορες διαμέτρους και μήκη

Η αμέριστη προσοχή και εμπειρία του τεχνικού μας επιτελείου, σας εξασφαλίζουν την γρήγορη και αξιόπιστη κοπτική αιχμή των μαχαιριών σας.