Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλήρη γκάμα σε διαστάσεις και μορφές σε :
• Επίπεδα μαχαίρια, ZIG ZAG
• Κυκλικά μαχαίρια
• Άνω και Κάτω μαχαίρια ρολλοκοπτικής
• Οδοντωτά μαχαίρια – Οδοντωτά καλούπια
για τις εύκαμπτες συσκευασίες τους (NYLON συσκ.) αλλά και κοπτικά από χάλυβα ολικής βαφής για κάθε κοπτική μηχανή συσκευασίας.
Η πολυετής πείρα μας, η αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, καθώς και οι υψηλές δυνατότητες κατασκευής, εξασφαλίζουν την μέγιστη απόδοση των βιομηχανικών κοπτικών μας και τις σωστές τελικές τους ανοχές.

Οδοντωτά Καλούπια

 • null

  Οδοντωτά Καλούπια

 • null

  Οδοντωτά Καλούπια

Άνω & Κάτω Ρολλοκοπτικής

 • null

  Επίπεδα Μαχαίρια SHREDDER

 • null

  Επίπεδα Μαχαίρια SHREDDER

Επίπεδα & Οδοντωτά Μαχαίρια

 • null

  Επίπεδα & Οδοντωτά Μαχαίρια

Κυκλικά Μαχαίρια

 • null

  Κυκλικά Μαχαίρια